IvOO VSO

Diplomastroom

Het Instituut voor Orthopedagogisch Onderwijs (IvOO) maakt deel uit van MosaLira, stichting voor leren, onderwijs en opvoeding, en als zodanig is de missie en de visie van MosaLira inspiratiebron voor onze eigen visie.

Op IvOO VSO

geven we les op verschillende niveaus, van vmbo-basis tot havo. De jongeren die naar het IvOO komen, hebben behoefte aan een veilige, kleinschalige en gestructureerde onderwijsomgeving. Wij gaan er samen voor zorgen dat de zij hun diploma behalen, of door kunnen stromen naar het regulier voortgezet onderwijs. Behalve aan de leerstof, werken wij ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en aan het versterken van de executieve vaardigheden. 

 

Plaatsingsmogelijkheden IvOO VSO

 

Op dit moment hebben wij in de meeste groepen beperkte plaatsingsmogelijkheden. Voor vragen met betrekking tot de plaatsingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met de adjunct-directeur Maud Spee. 

Lees hieronder de toelichting vanuit het bestuur:

 

Kleine klassen

waardoor er veel leerkrachtnabijheid is. Door klassen met een groepsgrootte tussen de 8 en 14 leerlingen hebben leerkrachten veel oog voor uw kind!

Wie bieden diverse niveau's aan

Op IvOO-D bieden wij onderwijs aan voor vmbo-basis, kader en theoretische leerweg van leerjaar 1 t/m 4 en van havo leerjaar 1 t/m 3.

Onderwijs gericht op schakelen

We bereiden leerlingen voor op een overstap naar het regulier onderwijs. Dit kan zowel het voortgezet onderwijs als het mbo zijn.

Volg je kind via Som Today

 Op Som Today kunnen zowel kind als ouder het huiswerk, toetsen en resultaten inzien.