Het team

Teamsamenstelling  

Het team is samengesteld uit diverse disciplines, te weten: leerkrachten, leerkrachtondersteuners, vakleerkrachten, gedragsdeskundigen, intern begeleiders (IB'er), administratief medewerker, conciërge, adjunct-directeur en een directeur.