Leerlingenraad

Wij vinden het belangrijk om leerlingen actief te betrekken bij ons onderwijs. Daarom is er op school een leerlingenraad. Elke klas kiest ieder jaar één vertegenwoordiger, die deelneemt aan de leerlingenraad. Een van deze leerlingen wordt de voorzitter. De leerlingenraad vergadert elke zes weken onder begeleiding van twee docenten. Leerlingen mogen agendapunten inbrengen, die ze vooraf met de klas verzameld hebben. Na elke bijeenkomst heeft de voorzitter van de leerlingenraad een overleg met de directie. Zo kunnen leerlingen direct invloed inoefenen op wat er in de school gebeurt.