Samenwerking

Wij vinden het heel belangrijk om samen te werken met ouders. Zij kennen immers hun kind het beste. Standaard nodigen wij ouders drie keer per jaar uit voor een rapportgesprek of voor het bespreken van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Daarnaast mailt of belt de mentor met ouders wanneer dit nodig is of plannen ze een extra gesprek. 

Naast de samenwerking met ouders, vinden wij het ook belangrijk om nauw contact te houden met de hulpverlening die bij het kind betrokken is. Indien nodig kan er ook tijdens schooltijd ondersteuning geboden worden. Hierover maken we samen afspraken.

Verder hebben wij regelmatig contact met onze jeugdarts, leerplicht, de gemeentes en de GGZ.