Medezeggenschapsraad

In het kader van medezeggenschap en overleg kent IvOO diplomastroom: 

  • De medezeggenschapsraad (MR) 

  • De leerlingenraad  

 

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. Zij vergaderen 1 keer per zes weken. De notulen van de vergadering vindt u hier terug. 

De leerlingenraad bestaat uit een vertegenwoordiger uit elke klas. Ook zij komen 1 keer per zes weken bij elkaar onder leiding van twee docenten. De leerlingen brengen zelf agendapunten in en koppelen deze terug naar directie.