Huiswerk en toetsen

Om een goed beeld te krijgen van het niveau van de leerlingen, nemen wij voor alle vakken toetsen af. We maken hierbij gebruik van toetsen die bij de methode horen. Daarnaast nemen wij één keer per jaar de Jij!-toetsen af, voor de onderdelen Nederlands, Engels en rekenen. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd en geven onafhankelijk van de methode een beeld van het niveau van de leerlingen. Op die manier kunnen wij ons onderwijs zo goed mogelijk aanpassen aan wat de leerlingen nodig hebben.

In alle leerjaren krijgen de leerlingen huiswerk. Dit is belangrijk om de leerstof goed te beheersen. Daarnaast bereiden we leerlingen hier ook mee voor op een eventuele overstap naar het regulier onderwijs. In de brugklas bouwen we het geven van huiswerk rustig op.

In de lessen bestenden we uitgebreid tijd aan het leren plannen en leren leren. Voor het plannen maken wij gebruik van de Planda (agenda+planning) die alle leerlingen in jaar 1 en 2 aan het begin van het schooljaar krijgen.

Zowel de toetsen als het huiswerk kunnen ouders en leerlingen terugvinden in Som Today. Klik hiervoor op de volgende link: 

Som Today.