Vakken

Elke klas heeft een vast rooster. Dit is terug te vinden in Som Today en hangt op in elke klas. Hieronder staan de vakken die per leerjaar worden aangeboden.

vmbo basis/
kader

Leerjaar 1

Nederlands

Engels

Duits

wiskunde

aardrijkskunde

biologie

geschiedenis

beeldende vorming

productvormgeving

koken

muziek

gym

 

leerjaar 2

Nederlands

Engels

Duits

wiskunde

nask

aardrijkskunde

biologie

geschiedenis

economie

beeldende vorming

productvormgeving

koken

muziek

gym

 

 

leerjaar 3/4 - profiel E&O

Nederlands

Engels

Duits of wiskunde

economie

maatschappijleer

Economie en ondernemen

presentatie en styling

webshop

ondernemen

EHBO

beeldende vorming

muziek

fitness

vmbo kader/tl

leerjaar 1

Nederlands

Engels

Duits

wiskunde

aardrijkskunde

biologie

geschiedenis

beeldende vorming

productvormgeving

koken

muziek

gym

 

leerjaar 2

Nederlands

Engels

Duits

wiskunde

nask

aardrijkskunde

biologie

geschiedenis

economie

beeldende vorming

productvormgeving

koken

muziek

gym

vmbo-tl/havo

leerjaar 1

Nederlands

Engels

Duits

Frans

wiskunde

aardrijkskunde

biologie

geschiedenis

beeldende vorming

muziek

gym

 

 

leerjaar 2

Nederlands

Engels

Duits

Frans

wiskunde

nask

aardrijkskunde

biologie

geschiedenis

economie

beeldende vorming

muziek

gym

 

 

 

leerjaar 3 vmbo-tl

 

Nederlands

Engels

wiskunde

biologie

economie

geschiedenis of nask1

Duits of aardrijkskunde

maatschappijleer

beeldende vorming

muziek

fitness