Onze doelgroep

Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een onderwijsbehoefte zowel didactisch als pedagogisch die vraagt om een veilige, kleinschalige, gestructureerde en een op de individuele leerling afgestemde leeromgeving en leerkrachtgedrag. Op dit moment heeft het overgrote deel van de leerlingen een stoornis binnen het autistisch spectrum. Omdat de nadruk steeds meer ligt op de onderwijsbehoefte van een leerling en minder op stoornissen, zullen er in de loop van de komende jaren mogelijk ook leerlingen onderwijs volgen op het IvOO die geen stoornis hebben binnen het autistisch spectrum, maar wel baat hebben bij een gelijksoortige onderwijsomgeving.